Priser

GREIT Å VITE:Jeg har ikke driftsavtale/tilskudd.

Det betyr at mine klienter må betale alle utgifter selv. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.


Timeavtaler uten oppmøte belastes med hele timeprisen.

Eventuell avbestilling må skje innen 24 timer før oppsatt time.


Jeg kan tilby timer på sen ettermiddag eller kveld.

Hvis det ikke skulle passe på dagtid.


Jeg kan stort sett tilby time innen kort tid.


Jeg har taushetsplikt.

PRISERINDIVIDUELL TIME     |     KR. 750.-

Denne prisen er for en vanlig terapi time hos meg. Den varer en hel klokketime.
DOBBELTIME     |     KR. 1150.-

Hvis du har ekstra mye på hjertet en dag, eller det har skjedd noe spesielt imellom timene, vil du kanskje ønske å bestille en dobbel time for å sikre at du får tid til å ta opp alt som er viktig for deg.
PÅRØRENDE/FAMILIE/PAR SAMTALE     |    KR. 1050.-

Denne er for deg som ønsker enten å informere eller å ta opp et vanskelig tema med din nærmeste, med støtte og hjelp fra meg, din terapeut. Selve samtalen varer en klokketime, så bruker vi 15 minutter på å oppsummere og avslutte.
VEILEDNINGSSAMTALE     |     KR. 900.-

Denne er en engangssamtale med faglig veiledning for deg som for eksempel er usikker på om du har et behandlingsbehov, og der det ikke nødvendigvis resulterer i et behandlingsforløp med Kognitiv Terapi. Målet er å komme frem til konstruktive, mulige løsninger på akkurat ditt problem. Den varer en hel klokketime, pluss 10 minutter for å oppsummere og avslutte."KLIPPEKORT"  10 TIMER    -   KR.6500.-

Gir en god rabatt dersom det er opplagt at vi skal bruke minst 10 terapitimer. 


Samtalepraksis

Jane McCarthy